Data rozpoczęcia
2015-10-22
Data zakończenia
2015-10-23
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Zasady projektowania systemów chłodzenia.

Cel szkolenia:
• Poznanie zasad  sporządzania dokumentacji technicznej urządzenia chłodniczego w przypadku:
1)projektowania nowego urządzenia chłodniczego,
2)projektowania modernizacji funkcjonującego urządzenia chłodniczego,
3)dostrzeżenia braku dokumentacji technicznej dla funkcjonującego urządzenia chłodniczego,
4)dostrzeżenia niezgodności dostępnej dokumentacji technicznej z konstrukcją funkcjonującego urządzenia chłodniczego.
• Zdobycie umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi programami doborowymi.
• Uzyskanie "Zaświadczenia/ Certyfikatu o ukończeniu szkolenia - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia".


Tematyka szkolenia:
• Bilans cieplny - zasady sporządzenia.
 • Dobór elementów instalacji chłodniczej - zasady doboru.
 • Wykonywanie schematów instalacji chłodniczej.
• Bilans cieplny - przegląd i zastosowanie wybranych programów doborowych
 • Dobór elementów instalacji chłodniczej - przy użyciu wybranych programów doborowych.
 • Zastosowanie programów doborowych przy wykonywaniu schematów instalacji chłodniczych


Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
• Uczestnicy proszeni są o zabranie z sobą laptopów.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax: 52 374 73 87
lub e -mail:magdalena.firgolska@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem telefonu:
kom. 504 241 764, kom. 0 784 075 860.