Data rozpoczęcia
2016-06-17
Data zakończenia
2016-06-17
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Wymagane uprawnienia elektroenergetyczne.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005r.).

 

         • Grupa 1  uprawnienia energetyczne – SEP.

         • Grupa 2obsługa, montaż, eksploatacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

         • Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku eksploatacji lub dozoru może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż, czynności kontrolno-pomiarowe .

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny
otrzymają wymagane Świadectwa Kwalifikacji.

• Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych – 1 dzień. Po zakończeniu przewidziano
  Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
• Szkolenie  i egzamin odbędzie się w naszym Ośrodku Szkoleniowym .
• Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie Zamawiającego.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax: 52 374 73 87

lub e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u kierownika