Szkolenie F-gazowe

Szkolenie F-gazowe zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Data rozpoczęcia: 2018-12-20

Data zakończenia: 2018-12-21

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu Split

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych typu "Split".

Data rozpoczęcia: 2018-12-19

Data zakończenia: 2018-12-19

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Lutowanie w chłodnictwie metoda 912

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji chłodniczych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MG z dn. 27 kwietnia 2000 r.

Data rozpoczęcia: 2018-12-18

Data zakończenia: 2018-12-18

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Agregaty wody lodowej

Szkolenia skierowane są do osób związanych z produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem agregatów wody lodowej.

Data rozpoczęcia: 2018-12-17

Data zakończenia: 2018-12-17

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Dozoru Technicznego, osoby wykonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy.

Data rozpoczęcia: 2018-12-14

Data zakończenia: 2018-12-14

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Wigmors/Danfoss: Komory chłodnicze i agregaty skraplające

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Komory chłodnicze i agregaty skraplające, organizowane we współpracy firm Wigmors i Danfoss.

Data rozpoczęcia: 2018-12-13

Data zakończenia: 2018-12-13

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Podstawy chłodnictwa

Szkolenie skierowane dla osób rozpoczynających doświadczenie z branżą chłodniczą.

Data rozpoczęcia: 2018-12-12

Data zakończenia: 2018-12-12

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Wigmors/Danfoss: Komory chłodnicze i agregaty skraplające

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Komory chłodnicze i agregaty skraplające, organizowane we współpracy firm Wigmors i Danfoss.

Data rozpoczęcia: 2018-12-11

Data zakończenia: 2018-12-11

Miejsce: Szczecin

Rodzaj: Szkolenia

Klimatyzacja samochodowa (F-gazy)

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji klimatyzacji samochodowych. Szkolenie dotyczące budowy, obsługi i eksploatacji klimatyzacyjnych instalacji samochodowych ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu klimatyzacji samochodowych.

Data rozpoczęcia: 2018-12-11

Data zakończenia: 2018-12-11

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia

Szkolenie F-gazowe

Szkolenie F-gazowe zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Data rozpoczęcia: 2018-12-06

Data zakończenia: 2018-12-07

Miejsce: Kraków

Rodzaj: Szkolenia