Parametry różnych paliw stałych: wartość opałowa, gęstość, zawartość dwutlenku węgla w spalinach, ilość spalin.

Paliwo Wilgotność Wartość opałowa Gęstość zaw. CO2% Ilość m³/kg
% MJ/kg kg/m³ teoret. podczas ruchu przy teoret. zaw. CO2 podczas ruchu
Węgiel kamienny 3 24 - 30 700-800 18,3 13,0 7,6 11,4
Koks 5 25 - 29 450-650 20,5 13,0 7,7 12,4
Brykiety z węgla brunatnego 15 19,2 720-950 20,3 12,0 5,0 5,7
Brykiety drewniane 12 16,5 600 20,1 13,0 4,8 7,4
Granulat drewniany 12 16,5 600 20,1 13,0 4,8 7,4
Brykiety słomiane 12 15,9 500 20,1 13 4,7 7,2
Węgiel drzewny 5 15,3 160-200 19,9 13,0 7,5 11,5
Siekana słoma 20 14,5 100 20,1 13 4,4 6,8
Torf 30 13,7 300 19,7 13 4,3 6,5
Wióry 30 12,6 250 20,2 13,0 4,2 6,5
Drewno iglaste 30 12,6 350 20,1 12 4,1 6,8
Brzoza 30 12,6 450 20,3 12,0 4,0 6,7
Węgiel brunatny 50 8,1 - 8,6 650-780 18,4 12,0 5,3 6,0
Torf 50 9 400 19,7 14 3,4 4,8
Wióry 50 8,6 350 20,2 14 3,3 4,8