Data rozpoczęcia
2009-10-01
Data zakończenia
2009-10-01

termin: 01.10.2009 miejsce: Warszawa


Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza na szkolenia z zakresu wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja w budownictwe mieszkaniowym. Prawo i technika.

Katowice 01.10.2009 r.
Szkolenie skierowane do zarządców nieruchmości.
Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:


- zasady poprawnej wentylacji mieszkań,
- wymagania prawne i zmiany w przepisach dotyczących wentylacji,
- systemy wentylacji,
- wady działania,
- sposoby rozwiązania problemów,
- eksploatacja wentylacji naturalnej,
- metody pomiarów skuteczności wentylacji,
- metody modernizacji wentylacji naturalnej,
- wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w budynku wielorodzinnym,
- wentylacja mieszkań uzależniona regulacją wilgotności,
- wentylacja hybrydowa,
- bezpieczne użytkowanie gazu.
Bliższych informacji na temat kursu udziela biuro Stowarzyszenia Polska Wentylacja - tel. 022 635 13 24.

Kurs montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i kontroli urządzeń chłodniczych współpracujących z instalacjami klimatyzacyjnymi

Warszawa, Politechnika Warszawska.
Organizowany przez Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej.
Kurs jest adresowany głównie do kadry technicznej zatrudnionej w firmach zajmujących się wykonaniem i eksploatacją instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Zajęcia odbywają się w weekendy. Przewidziano 220 godzin wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych (warsztaty) z takich przedmiotów jak: wentylacja, klimatyzacja, wymiana ciepła i chłodnictwo, elektrotechnika i elektronika,automatyka, mechanika i komunikacja społeczna.
Uczestnicy zapoznają się także z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji i dozoru instalacji elektroenergetycznych, co pozwala, po zdaniu egzaminu przed Państwową komisją kwalifikacyjną organizowanego w ramach kursu, uzyskać Świadectwo Kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru instalacji elektroenergetycznych.
Kurs jest prowadzony w ramach programu realizowanego z firmą Carrier pod nazwą Carrier University.
Bliższych informacji na temat kursu (koszty, warunki zaliczenia, terminy) udziela dr inż. Leszek Targowski - e-mail: leszek.targowski@is.pw.edu.pl, tel. 022 234 53 09.
Szczegółowe informacje o szkoleniach i warunkach uczestnictwa są dostępne w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja - tel. 022 635 13 24.