VENTS GROUP - cennik 2014
Pobierz cennik na rok 2014:

W cenniku można znaleźć:

SPIS TREŚCI

WENTYLATORY KANA ̧OWE DO SYSTEMÓW OKRĄŁYCH
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT Pro
Wentylatory odśrodkowe VK
Wentylatory odśrodkowe VK VMS
Wentylatory odśrodkowe VKM
Wentylatory odśrodkowe VKM EC
Wentylatory odśrodkowe VKMz
Wentylatory odśrodkowe VC
Wentylatory odśrodkowe VCN
Wentylatory odśrodkowe VKP
Wentylatory odśrodkowe VP
Wentylatory odśrodkowe VKP mini smart

WENTYLATORY KANA ̧OWE DO SYSTEMÓW PROSTOKÑTNYCH
Wentylatory odśrodkowe VKPF
Wentylatory odśrodkowe VKPFI
Wentylatory odśrodkowe VKP EC
Wentylatory odśrodkowe VKPI EC
Wentylatory odśrodkowe VKP
Wentylatory odśrodkowe VKPI

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
Wentylatory w obudowie izolowanej TTI
Wentylatory w obudowie izolowanej VS
Wentylatory w obudowie izolowanej KSA
Wentylatory w obudowie izolowanej KSB
Wentylatory w obudowie izolowanej KSD
Wentylatory w obudowie izolowanej KSK

WENTYLATORY ODŚRODKOWE
Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z zewnętrznym wirnikiem VCU
Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z zewnętrznym silnikiem VCUN

WENTYLATORY OSIOWE
Wentylatory osiowe OV
Wentylatory osiowe OVK
Wentylatory osiowe VKF
Wentylatory osiowe OV1
Wentylatory osiowe OVK1
Wentylatory osiowe VKOM / VKOMz

WENTYLATORY DACHOWE
Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKV
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKH
Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKV EC
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKH EC
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKMK
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKMKp
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VOK
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VOK1

WENTYLATORY KOMINKOWE
Wentylatory odśrodkowe KAM
Kasety filtracyjne FFK
Kasety filtracyjne z zaworem zwrotnym KFK
Zawory zwrotne GFK

SYSTEMY WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ
Centrala wentylacyjna MICRA 60
Centrala wentylacyjna MICRA 150 E
Jednorurowe systemy wentylacji TwinFresh
Jednorurowe systemy wentylacji TwinFresh Comfo
Wentylatory odśrodkowe VNV-1 80 KV
Wentylatory odśrodkowe VN 80
Wentylatory odśrodkowe VN-1 80

WENTYLACJA PROFESJONALNA

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE I WYWIEWNE
Centrale nawiewne z nagrzewnicà elektrycznà MPA E
Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną VPA
Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną MPA W
Centrale wywiewne VA
Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą elektryczną PA E
Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą wodną PA W

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEP ̧A
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini z silnikiem EC
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUE 100 P mini
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H z silnikiem EC
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT EH
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną VUT WH
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT EH z silnikiem EC
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną VUT WH z silnikiem EC
Podwieszane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT PE z silnikiem EC
Podwieszane centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodnà VUT PW z silnikiem EC
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą elektryczną VUT R EH EC
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną VUT R WH EC

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE AOW I AKCESORIA

KURTYNY POWIETRZNE PRZEMYS ̧OWE PVZ

DESTRYFIKATORY DRF VKM / VKMz

AKCESORIA
Płytowe wymienniki ciepła PR
Płytowy wymiennik ciepła PR 150
Tłumiki SR
Kasety filtracyjne FB, FBV
Kasety filtracyjne z filtrami kieszeniowymi FBK
Wymienne elementy filtracyjne
Nagrzewnice elektryczne NK
Nagrzewnice wodne NKV
Automatyka hydrauliczna USVK
Chłodnice OKV
Zawory zwrotne KOM
Przepustnice wielopłaszczyznowe RRV, RRVA, RRVAF
Połączenia elastyczne VVG
Uchwyty HC
Opaski zaciskowe H, HBR
aluzje grawitacyjne GRM

AKCESORIA ELEKTRYCZNE
Tyrystorowe regulatory prędkości
Regulatory temperaturowe
Przełączniki do wentylatorów wielobiegowych
Regulatory silników EC
Regulatory mocy PULSER®, TTC
Czujniki temperatury
Czujniki dwutlenku węgla CO2-1, CO2-2
Czujniki ciśnienia różnicowego (presostaty)

NASADY KOMINOWE
Nasady kominowe Turbomax
Nasady kominowe Rotomax

WENTYLACJA DOMOWA

WENTYLACJA DOMOWA
POBIERZ

POBIERZ
Źródło: ''