Data rozpoczęcia
2014-09-24
Data zakończenia
2014-09-25
Miejsce
Poznań

Ventilation and airtightness - AIVC 2014 Conference
W Poznaniu odbędzie się we wrześniu wysokiej rangi międzynarodowa konferencja poświęcona wentylacji i szczelności powietrznej budynków

Zapraszamy do Poznania na anglojęzyczną konferencję pt.
Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance
poświęconą wentylacji i szczelności powietrznej budynków.
• Konferencja będzie miejscem spotkania specjalistów z wiodących ośrodków naukowych i branżowych organizacji z całego świata (m.in. z LBNL, ASHRAE, Fraunhofer, IEA, REHVA).
• Najlepsze referaty zostaną opublikowanie w specjalnym wydaniu czasopisma International Journal of Ventilation (wymienione w części A wykazu czasopism naukowych MNiSW).
Szczegółowe informacje, wzory streszczeń oraz rejestracja – na stronie WWW konferencji:
http://aivc2014conference.org/

Kontakt z organizatorami ze strony polskiej:
dr inż. Andrzej Górka, Politechnika Poznańska,
andrzej.gorka@put.poznan.pl