Urządzenie do czyszczenia kanałów wentylacyjnych MEYER MACHINE & EQUIPMENT, INC

I. Zasada działania
Zespół urządzeń firmy MEYER MACHINE & EQUIPMENT, INC. realizuje 2 podstawowe funkcje:
1. Oderwanie nagromadzonego kurzu od wewnętrznej ścianki kanału
2. Usunięcie poluzowanego kurzu poprzez odsysanie
Czyszczenie kanałów następuje odcinkami, separowanymi od reszty przy pomocy pompowanych balonów.
Do istniejących otworów rewizyjnych, lub otworów specjalnie w tym celu wykonanych , wprowadza się z jednego końca kanału specjalną szczotkę z napędem, do otworu w drugim końcu podłącza się giętki przewód odkurzacza. Odkurzacz wyposażony jest w zespół filtrów o wysokiej dokładności, tak, że powietrze wdmuchiwane do pomieszczenia jest oczyszczone do klasy „100”. Oznacza to, że urządzenie może być bez zastrzeżeń stosowane w takich miejscach jak: szpitale, szkoły, zakłady produkcji żywności i laboratoria.
W zależności od rodzaju i wymiarów stosuje się różne metody usuwania kurzu w wewnętrznych ścianach kanału.

Komentarze

  • Brak kontaktu z dystrybutorem

    Proszę o pomoc w ustaleniu kontaktu z dystrybutorem tych urządzen.