Coraz bardziej popularny poradnik nt. odzysku ciepła pt. "URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I ODZYSK CIEPŁA" doczekał się już trzeciego wydania.


"Urządzenia wentylacyjne i odzysk ciepła. Poradnik" to bezpłatny katalog wydany przez Firmę BARTOSZ z Białegostoku.
Edycja 2003 poradnika BARTOSZ nieco różni się od poprzednich wydań. Okrojono część teoretyczną dotyczacą projektowania wentylacji z odzyskiem ciepła skupiając treść na opisie własnych rozwiązań i systemów. Zebrane w poradniku materiały projektowe są napisane w bardzo przystępny sposób, opatrzone dużą ilością wykresów, schematów i rysunków.
Dzięki poradnikowi można zapoznać się z nowatorskim rozwiązaniem jakim jest spiralny wymiennik do odzysku ciepła, poznać zasady projektowania systemów wentylacyjnych z wykorzystaniem urządzeń do odzysku ciepła oraz budowę tych urządzeń i uzyskać pomoc w ich wyborze.
"Urządzenia wentylacyjne i odzysk ciepła. Poradnik" przyda się więc studentowi i projektantowi.
Spis treści:

1. Wentylacja pomieszczeń ogrzewanych przy niskich temperaturach zewnętrznych
1.2 Wentylacja grawitacyjna
1.2 Wentylacja z odzyskiem ciepła
2. Spiralny wymiennik ciepła Bartosz WS
2.1 Spiralny wymiennik podstawą budowy nowych elementów
2.2 Porównanie możliwości wymienników różnej konstrukcji z wymiennikiem Bartosz
2.3 Cechy wymiennika spiralnego
3. Urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkowane przez Firmę BARTOSZ
3.1 Stosowane rozwiązania
3.2 Zestawy wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła CNWB
3.3 Centrale wentylacyjne kompaktowe KNWB
4. Urządzenia wentylacyjne bez odzysku ciepła - Centrale CNB
5. Projektowanie i budowa systemów wentylacyjnych z wykorzystaniem urządzeń do odzysku ciepła Bartosz
5.1 Zasady ogólne
5.2 Tok postępowania przy projektowaniu i wyborze urządzeń
5.3 Skrócony dobór zestawów i central wentylacyjnych
6. Automatyka i sterowanie
7. Nasze opracowania
8. Centrale nawiewne CNB
9. Elementy składowe zestawów nawiewno-wywiewnych CNWB
9.1 Karty katalogowe najczęściej stosowanych wentylatorów
9.2 Filtry powietrza
10. Wybrane elementy instalacji kanałowej
11. Wymiary najczęściej produkowanych wymienników Bartosz WS
12. Instrukcja montażu kanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła Firmy ABRTOSZ
13. Wzór Zapytania ofertowego.
[Stron 89; format A4; okładka miękka]

Poradnik "Urządzenia wentylacyjne..." jest bezpłatny. Można go otrzymać wysyłając do redakcji portalu www.wentylacja.com.pl dane adresowe (imię, nazwisko, stanowisko, firma, ulica, miasto, kod): ZAMÓWIENIE


"Urządzenia wentylacyjne i odzysk ciepła. Poradnik" jest równiez dostępny w formie elektronicznej na CD. Na płycie znajduje sie również broszura "Przyjazny dom. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Poradnik".
Wydawca: Firma BARTOSZ Sp. J.
Masz uwagi? Napisz: wentylacja@bartosz.com.pl


Obecnie nakład został wyczerpany jednak będziemy informowali na bieżąco o jego wznowieniu.
Źródło: ''