Data rozpoczęcia
2013-04-18
Data zakończenia
2013-04-18
Miejsce
Rzeszów

Urządzenia Split i Multisplit: montaż, serwis, diagnostyka i usuwanie ewentualnych problemów
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w jednodniowym szkoleniu praktycznym: „Urządzenia Split i Multisplit montaż, serwis, diagnostyka i usuwanie ewentualnych problemów”. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo serwisować urządzenia, diagnozować i usuwać najczęściej występujące awarie.

Terminy szkoleń:

18.04.2013 – Rzeszów – Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 RzeszówKoszty szkoleń

Koszt szkolenia wynosi:

300 zł brutto
dla pierwszej osoby z firmy

200 zł brutto
dla każdej kolejnej osoby reprezentującej dana firmę (maksymalnie 3 osoby z jednej firmy)

Uwaga! Zwracamy koszty szkolenia

Płatność za szkolenie będzie zwracana przy zakupie urządzeń Fuji Electric za kwotę minimum 7.000 zł. netto, dokonanych w okresie 3 miesięcy od daty szkolenia.

Certyfikaty


Szkolenie uprawnia do otrzymania certyfikatu APS w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych Fuji Electric. Dokument będzie ważny do końca roku 2013r. Certyfikaty będą imienne i będą rozdawane bezpośrednio po szkoleniu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: katarzyna.sowinska@iglotech.com.pl lub pod nr tel: 55 645 73 35, 695343160. Można również zgłaszać swoje uczestnictwo u opiekunów firmy. W zgłoszeniu prosimy o podanie dokładnych danych kontaktowych.Liczba miejsc ograniczona!


Wpłat prosimy dokonać na konto bankowe: BZ WBK S.A. nr konta: 41 1090 2620 0000 0001 1410 0051 z dopiskiem opłata za szkolenie –montaż-serwis klimatyzatorów. O uczestnictwie decydowała będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń, a weryfikowane będą na podstawie wpłaty.

Źródło: ''