Data rozpoczęcia
2016-11-23
Data zakończenia
2016-11-23
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH”

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia państwowe

Szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień  państwowych: 

Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych – kursy, egzaminy kwalifikacyjne, uprawnienia państwowe pracowników na stanowiskach „DOZORU” lub „EKSPOLATACJI” dla urządzeń zgodnie  z Dz. U. Nr  89 / 2003 w grupach:

 

1 – elektroenergetycznych tj:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia elektrotermicznesieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

2 – cieplnych:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

3 – gazowych:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

 

 

Tok postępowania zalecany dla zainteresowanych szkoleniem:

 1. Pobierz i wypełnij formularz: Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3 (wybierz odpowiedni załącznik)
 2. Wypełnij i odeślij formularz na adres  szkolenia@coch.pl

 

 

Jak płacić za szkolenie:

Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia

Płatność brutto dokonujemy na konto:Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 KRAKÓW SWIFT: PKOPPLPWIBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu podać: Szkolenie z obowiązków operatorów oraz termin szkolenia, dane firmy i ilość osób

 

 

Dane kontaktowe:

Andrzej Chmaj 667-600-732
Aleksandra Handzlik 797-129-505
szkolenia@coch.pl