Data rozpoczęcia
2011-05-17
Data zakończenia
2011-05-17
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne - Grupa 1 i 2
- w tym dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji

Stanowisko: eksploatacji, dozoru
Szkolenie i Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny

Terminy:
18.01.2011 r., 25.01.2011 r., 15.02.2011 r., 10.03.2011 r., 18.03.2011 r., 19.04.2011 r., 17.05.2011 r., 31.05.2011 r., 14.06.2011 r.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005 r.).
Grupa 1 – w tym np: „Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu np. nie wyższym niż 1 kV” - SEP.
Grupa 2 – w tym np: „Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych”.

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku eksploatacji lub dozoru może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe.

Program szkolenia
• Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych - 1 dzień.
• Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny otrzymają wymagane Świadectwa Kwalifikacji.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka". Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie.
• Zajęcia prowadzą eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Szkolenie odpłatne - informacje o kosztach u Organizatora.
• Za dodatkową opłatą, osobom zainteresowanym Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 52 324 05 25/27; kom. 784 075 860; fax 52 324 05 29

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
"Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka"
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.