TROX tworzy dobry klimat na pokładzie statku w stoczni Meyer Papenburg.
Aktualnie prace trwają na jednym z pięciu statków wycieczkowych budowanych na zlecenie Celebrity Cruise Lines. Komponenty i systemy dla zapewnienia dobrego klimatu na pokładzie dostarczane są przez TROX. M.in. kratki wentylacyjne, sufitowe nawiewniki powietrza, dysze i kontrolery przepływu.
Celebrity Solstice jest największym z kiedykolwiek zbudowanych w Niemczech statków wycieczkowych. Jest jednym z czterech innych, które TROX wyposaży w elementy klimatyzacji i wentylacji.
Statek ma długość 315 metrów, szerokość 36,80 m i rozwija prędkość przekraczającą 24 węzły. Z 1426 kajutami może zabrać na pokład ponad 2852 pasażerów. Pierwszy statek Papenburg ze stoczni Meyer został dostrczony do amerykańskiego Celebrity Cruises pod koniec października.