Data rozpoczęcia
2014-10-21
Data zakończenia
2014-10-21
Miejsce
Poznań

Transport chłodniczy - zagadnienia techniczne i organizacyjne
Jest to szkolenie jednodniowe podczas którego poruszana jest następująca tematyka:

Łańcuch dostaw i dystrybucja w transporcie chłodniczym
Rodzaje i charakterystyka jednostek transportu chłodniczego
Sposoby załadunku, przewozu i wyładunku towaru
Agregaty chłodnicze do nadwozi samochodowych
Wybrane regulacje prawne
Zasady BHP w transporcie samochodowym
Każdy uczestnik podczas Szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz książkę ,,Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport”. Po zakończonym szkoleniu wydawane jest zaświadczenie.Koszt szkolenia to 500zł + 23%Vat

Dodatkowe informacje
szkolenia@systherm.pl
tel. kom. 663 636 048
tel. 61 850 75 05
Źródło: ''