Data rozpoczęcia
2014-02-11
Data zakończenia
2014-02-11
Miejsce
Poznań

Transport chłodniczy
Jest to szkolenie jednodniowe podczas którego poruszana jest następująca tematyka:

- Łańcuch dostaw i dystrybucja w transporcie chłodniczym
- Rodzaje i charakterystyka jednostek transportu chłodniczego
- Sposoby załadunku, przewozu i wyładunku towaru
- Agregaty chłodnicze do nadwozi samochodowych
- Wybrane regulacje prawne
- Zasady BHP w transporcie samochodowym


Każdy uczestnik podczas Szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz książkę ,,Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport”. Po zakończonym szkoleniu wydawane jest zaświadczenie.

Źródło: ''