Data rozpoczęcia
2015-06-19
Data zakończenia
2015-06-19
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń

Szkolenie w zakresie uprawnień elektroenergetycznych.

Wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne - Grupa 1,2,3
Stanowisko: eksploatacji, dozoru.               
Szkolenie i Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
Terminy szkolenia: 19.06.2015

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005r.).

         • Grupa 1 –  uprawnienia energetyczne – SEP.
         • Grupa 2 – obsługa, montaż, eksploatacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
         • Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazoweZakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku eksploatacji lub dozoru może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż.


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny
otrzymają wymagane Świadectwa Kwalifikacji.

• Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych – 1 dzień. Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
• Szkolenie  i egzamin odbędzie się w naszym Ośrodku Szkoleniowym .
• Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie Zamawiającego.
• Opłata za szkolenie - 350,00 PLN.
• Opłata egzaminacyjna wynosi :
-    gr.1 eksploatacja -175zł
-    gr.1 dozór – 175zł
-    gr.2 eksploatacja – 175zł
-    gr.2 dozór – 175zł
-    gr3 eksploatacja – 175zł
-    gr3 dozór - 175zł
• Opłatę za udział w szkoleniu i egzaminie należy dokonać w terminie minimum na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax: 52 374 73 87lub e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u kierownika szkolenia pod numerem telefonu:  504 241 764