Data rozpoczęcia
2015-01-29
Data zakończenia
2015-01-30
Miejsce
Bydgoszcz

Szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych

Zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. jest to obowiązkowe szkolenie dla osób dokonujących napraw i obsługi urządzeń i instalacji zawierających czynniki chłodnicze oraz osób dokonujących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku czynników chłodniczych. Szkolenie zakończone jest państwowym egzaminem, po zdaniu którego, otrzymuje się uprawnienia ważne 5 lat.

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji