Data rozpoczęcia
2016-02-10
Data zakończenia
2016-02-10
Miejsce
Warszawa
Organizator
Aircon

Szkolenie techniczne z serii Split, Multi, Office

Adresaci:

 • Specjaliści ds. serwisu
 • Montażyści klimatyzacji 

Cel:

 • Montaż, obsługa i serwisowanie urządzeń MDV serii Split, Multi, Office 

Zakres szkolenia:

 • Budowa, charakterystyka oraz możliwości techniczne serii split, multi, office
 • Zajęcia praktyczne oraz diagnostyka

Trenerzy:

 • Wykwalifikowani inżynierowie branży HVAC

Literatura:

 • Materiały szkoleniowe, dokumentacje techniczne omawianych systemów 

Typoszereg urządzeń:

 • Urządzenia pojedyńcze split
 • Urządzenia multi - split
 • Urządzenia do zastosowań komercyjnych office 

   

Program szkolenia:

10:00 -11:00  Budowa i możliwości techniczne urządzeń typu split
11:00-11:10  Przerwa kawowa
11:10-12:10  Budowa i możliwości techniczne typu multi - split
12:10-13:00  Czas rozrywki i obiad
13:00 -14:00  Budowa i możliwości techniczne serii office
14:00-14:10  Przerwa kawowa
14:10-16:10  Zajęcia praktyczne na warsztacie
16:10-16:30  Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • Imienno/firmowy certyfikat uczestnictwa na daną serię urządzeń ważny do 30.05.2017 r. Certyfikat upoważnia do montażu, przeglądów gwarancyjnych, napraw gwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych danej serii oraz do zakupów części zamiennych z rabatem.
 • T-shirt MDV