Data rozpoczęcia
2015-02-05
Data zakończenia
2015-02-06
Miejsce
Bydgoszcz

Szkolenie okresowe BHP i stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała


Szkolenie okresowe BHP i stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała – dla pracowników obsługujących amoniakalne instalacje chłodnicze 

Celem kursu jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała przez pracowników zajmujących się eksploatacją i konserwacją amoniakalnych instalacji chłodniczych. Obok zajęć teoretycznych przedstawiających regulacje prawne z zakresu BHP, odbywają się zajęcia praktyczne z użyciem specjalistycznego sprzętu. 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz