Data rozpoczęcia
2016-02-23
Data zakończenia
2016-02-26
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Szkolenie: Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Grupa docelowa:
    Liderzy w działach serwisu i montażu od kilku lat pracujących w zawodzie Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych,
    Osoby chcące przyuczyć się do zawodu Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Cel szkolenia:
    Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
    Uzyskanie:
- Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia
Ilość godzin: 40
Tematyka szkolenia:
    Podstawy klimatyzacji
- termodynamika
- wykres Moliera i przemiany na wykresie
- komfort cieplny człowieka
- podstawowe urządzenia klimatyzacyjne
    Sporządzanie bilansu termicznego dla różnego rodzaju pomieszczeń
- parametry obliczania powietrza wewnętrznego i zewnętrznego
- zyski ciepła
- obliczanie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego
    Dobór urządzeń klimatyzacyjnych i wymagań technicznych
- wybrane zagadnienia z termodynamiki
- układy wentylacyjne i klimatyzacyjne
- wybrane urządzenia klimatyzacyjne
- centrale klimatyzacyjne
- wybrane przepisy prawa budowlanego w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji
Automatyka i sterowanie pracą urządzeń klimatyzacyjnych
- sprężarki tłokowe i śrubowe
- przyrządy do frazowania zasileń
- czynniki temperatury w klimatyzacji
- agregaty inwerterowe
- sposoby sterowań w systemach klimatyzacji wielokrotnej
- sporządzanie dokumentacji rozruchowej oraz niezbędne pomiary
- protokolarne oddawanie układu klimatyzacji do eksploatacji
Zasady uzupełniania czynnika i pomiary konieczne do diagnozowania i regulacji instalacji klimatyzacyjnych
- teoretyczny obieg chłodniczy, przemiany termodynamiczne
- ogólna zasada montażu instalacji klimatyzacyjnych
- sprawdzanie szczelności
- osuszenie układu chłodniczego
- napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
- regulacja i uruchomienie instalacji
- sposoby unikania emisji czynników chłodniczych podczas montażu
Interpretacja uszkodzeń urządzeń klimatyzacyjnych
Prowadzenie rurociągów w instalacjach
Retrofit i przezbrajanie układów klimatyzacyjnych na czynniki HFC
Prezentacja działającego układu klimatyzacji na wytypowanym obiekcie (obsługa, przeglądy, konserwacja, naprawy, stworzenie protokołu serwisowego, prezentacja centrali klimatyzacyjnej itp.)
Zajęcia praktyczne
- wstęp do montażu
- prezentacja niezbędnych narzędzi
- wieszanie, przykręcanie jednostek wewnętrznych, zewnętrznych
- rury freonowe: opis typów, średnic, izolacji, limity odległościowe, pułapki olejowe
- montaż krótkiej instalacji freonowej
- instalacja elektryczna
- instalacja odpływu skroplin
- uruchamianie: suszenie pompą próżniową, zasady dopełniania czynnika chłodniczego, ćwiczenia na pokazowym zestawie
- opis układu sterowania klimatyzatora
- opis typowych awarii klimatyzatorów i sposoby ich usuwania

Kadra szkoleniowa:
inżynierowie, magistrowie inżynierowie w dziedzinie chłodnictwa, czynnie wykonujący zawód, biegły sądowy w dziedzinie chłodnictwa, specjaliści z firm działających na rynku chłodniczym, klimatyzacyjnym, eksperci w dziedzinie chłodnictwa.

Formy nauczania:
wykład, pokaz, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

Rekrutacja i wnoszenie opłat:
zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, wysyłając go na fax: 52 374 73 87 lub e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl, tel. 504 241 764504 241 764 

Grupa docelowa:

l  Liderzy w działach serwisu i montażu od kilku lat pracujących w zawodzie Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych,

l  Osoby chcące przyuczyć się do zawodu Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

 

Cel szkolenia:

l  Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

l  Uzyskanie:

- Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Ilość godzin: 40

Tematyka szkolenia:

l  Podstawy klimatyzacji

- termodynamika

- wykres Moliera i przemiany na wykresie

- komfort cieplny człowieka

- podstawowe urządzenia klimatyzacyjne

l  Sporządzanie bilansu termicznego dla różnego rodzaju pomieszczeń

- parametry obliczania powietrza wewnętrznego i zewnętrznego

- zyski ciepła

- obliczanie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego

l  Dobór urządzeń klimatyzacyjnych i wymagań technicznych

- wybrane zagadnienia z termodynamiki

- układy wentylacyjne i klimatyzacyjne

- wybrane urządzenia klimatyzacyjne

- centrale klimatyzacyjne

- wybrane przepisy prawa budowlanego w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji

l  Automatyka i sterowanie pracą urządzeń klimatyzacyjnych

- sprężarki tłokowe i śrubowe

- przyrządy do frazowania zasileń

- czynniki temperatury w klimatyzacji

- agregaty inwerterowe

- sposoby sterowań w systemach klimatyzacji wielokrotnej

- sporządzanie dokumentacji rozruchowej oraz niezbędne pomiary

- protokolarne oddawanie układu klimatyzacji do eksploatacji

l  Zasady uzupełniania czynnika i pomiary konieczne do diagnozowania i regulacji instalacji klimatyzacyjnych

- teoretyczny obieg chłodniczy, przemiany termodynamiczne

- ogólna zasada montażu instalacji klimatyzacyjnych

- sprawdzanie szczelności

- osuszenie układu chłodniczego

- napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym

- regulacja i uruchomienie instalacji

- sposoby unikania emisji czynników chłodniczych podczas montażu

l  Interpretacja uszkodzeń urządzeń klimatyzacyjnych

l  Prowadzenie rurociągów w instalacjach

l  Retrofit i przezbrajanie układów klimatyzacyjnych na czynniki HFC

l  Prezentacja działającego układu klimatyzacji na wytypowanym obiekcie (obsługa, przeglądy, konserwacja, naprawy, stworzenie protokołu serwisowego, prezentacja centrali klimatyzacyjnej itp.)

l  Zajęcia praktyczne

- wstęp do montażu

- prezentacja niezbędnych narzędzi

- wieszanie, przykręcanie jednostek wewnętrznych, zewnętrznych

- rury freonowe: opis typów, średnic, izolacji, limity odległościowe, pułapki olejowe

- montaż krótkiej instalacji freonowej

- instalacja elektryczna

- instalacja odpływu skroplin

- uruchamianie: suszenie pompą próżniową, zasady dopełniania czynnika chłodniczego, ćwiczenia na pokazowym zestawie

- opis układu sterowania klimatyzatora

- opis typowych awarii klimatyzatorów i sposoby ich usuwania

 

Kadra szkoleniowa:

-         inżynierowie, magistrowie inżynierowie w dziedzinie chłodnictwa, czynnie wykonujący zawód, biegły sądowy w dziedzinie chłodnictwa, specjaliści z firm działających na rynku chłodniczym, klimatyzacyjnym, eksperci w dziedzinie chłodnictwa.

 

Formy nauczania:

-         wykład, pokaz, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

 

Rekrutacja i wnoszenie opłat:

-         zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, wysyłając go na fax: 52 374 73 87 lub e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl, tel. 504 241 764504 241 764