Data rozpoczęcia
2016-12-12
Data zakończenia
2016-12-12
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Metalko

Stanowisko: eksploatacji, dozoru. Szkolenie i Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

Szkolenie i egzamin państwowy na Uprawnienia Elektroenergetyczne w szczególności dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji – 1 dzień

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005r.).

  • Grupa 1 – w tym np: „Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu np. nie wyższym niż 1 kV” - SEP.
  • Grupa 2 – w tym np: „Obowiązujące uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych”.

Zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku eksploatacji lub dozoru może obejmować: obsługę, konserwację, remonty, montaż i prace kontrolno - pomiarowe. 

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny otrzymają wymagane Świadectwa Kwalifikacji.

  • Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych – 1 dzień. Po zakończeniu przewidziano Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
  • Szkolenie i egzamin odbędzie się w Kujawsko – Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
  • Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia i Egzaminu w Firmie.
  • Zajęcia prowadzą Eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.