Data rozpoczęcia
2015-09-28
Data zakończenia
2015-09-30
Miejsce
Kraków

Szkolenie F-gazowe.

W związku z przedłużającym się krajowym procesem legislacyjnym dotyczącym F-gazów uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania certyfikatu F-gazowego wg prawa innych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z legislacją UE oraz zapisami projektowanej ustawy certyfikat uzyskany za granicą będzie uznawany w Polsce. Szkolenie organizowane przez COCH kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu kat. I lub II wg prawa słowackiego.

W chwili obecnej (do momentu uchwalenia ustawy) obowiązujące dotychczas Świadectwo Kwalifikacji jest dokumentem wystarczającym do prowadzenia prac serwisowych w branżach chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na terytorium Polski. Po wejściu w życie ustawy Świadectwa Kwalifikacji zachowają ważność tylko w okresie, na który zostały wydane, i tylko w odniesieniu do substancji kontrolowanych. Należy jednak zaznaczyć, że od 1 stycznia 2015 r. zabronione jest stosowanie substancji kontrolowanych do napraw urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. W praktyce oznacza to, że posiadane Świadectwo Kwalifikacji będzie upoważniało jedynie do odzysku tych substancji.

W związku z powyższym zachęcamy do uzyskiwania certyfikatów F-gazowych już teraz. Nasza oferta obejmuje:
•    trzydniowe szkolenie (wykłady, zajęcia praktyczne, egzamin teoretyczny i praktyczny w języku polskim);
•    profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe;
•    materiały i pomoce dydaktyczne;
•    posiłki w przerwach zajęć szkoleniowych;
•    uzyskany certyfikat w języku polskim (tłumaczenie przysięgłe) oraz Zieloną Kartę potwierdzającą posiadanie certyfikatu.

Termin szkolenia: 29-30 czerwca 2015 (egzamin 01 lipca 2015)

Koszt szkolenia: 1190 zł netto

Koszt egzaminu: 700 zł netto

Certyfikat jest ważny bezterminowo, jednak po 3 latach konieczne jest wniesienie opłaty przez posiadacza w wysokości 8€ za każdy kolejny rok na konto CO CHKT Rovinka (Słowacja).

Istnieje możliwość uruchomienia szkolenia w dodatkowych terminach (także w weekendy).

Dodatkowe informacje:
Konrad Podgórski
tel. +48 12 637 08 57+48 12 637 08 57 lub +48 12 637 09 33+48 12 637 09 33 wew. 161
fgazy@coch.pl