Program c.suite umożliwia samodzielne tworzenie aplikacji dla sterowników swobodnie programowalnych serii c.pCO.

Szkolenie c.suite - program narzędziowy firmy CAREL

Miejsce / termin:

17-19.09.2019 Warszawa, Hotel Partner ul. Marywilska 16

Podczas trzydniowego szkolenia poruszone zostaną poniższe zagadnienia:

 • Instalacja c.suite i licencji
 • Jak stworzyć, edytować, testować oraz załadować aplikację do sterownika
 • Programowanie za pomocą FBD, ST
 • Jak stworzyć prosty interfejs użytkownika
 • Jak debugować aplikację (Symulacja i Online, USB, ETH)
 • Jak wymieniać zmienne za pomocą BMSu
 • (Modbus Slave and Modbus Master protocol)
 • Konfiguracja: IO, Protokoły, Logi, tERA, pCO
 • Jak zarządzać „modułami”( tj. c.pCOe)
 • Maski systemowe do konfiguracji i diagnostyki
 • OS serwis (USB, FTP, ETH, …)
 • Wsparcie przez WWW

 

Leszek Kunicki
KIEROWNIK DZIAŁU AUTOMATYKI
GSM: +48 609 222 695
Bezpośredni: +48 85 664 84 28
leszek.kunicki@alfaco.pl

 

Dowiedz się więcej