Firma VTS ufundowała wyposażenie dla sali dydaktycznej Katedry Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.


Nowa sala dydaktyczna Katedry Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Wydziału Techniki Morskiej została wyposażona w centralę nawiewno – wywiewną z regeneracyjnym układem odzysku energii. Ponadto zainstalowano w niej chłodnicę z bezpośrednim odparowaniem oraz tłumiki hałasu. Firma VTS dostarczyła również pełną aplikację automatyki kontrolno – sterującej. Taka konfiguracja centrali pozwoli na maksymalne wykorzystanie jej do celów dydaktycznych w dziedzinie wentylacji, chłodnictwa jak również pracy układów sterowania stosowanych w wentylacji.

Foto: www.vtsclima.pl
Uroczystość otwarcia nowej Sali dydaktycznej miała miejsce 2 czerwca 2006 roku. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele firmy VTS oraz przedstawiciele władz uczelni. Przybyli goście mieli okazję do obejrzenia i własnoręcznego uruchomienia zainstalowanej tam centrali.
Drugą częścią uroczystości było minisympozjum, na którym wystąpił między innymi Product Manager firmy VTS, Cyprian Estemberg. Zaprezentował on główne cechy typoszeregu central VENTUS, oraz omówił metody wyznaczania sprawności instalacji wentylacyjnej w odniesieniu do pracy wentylatora. Przybyli goście mieli również okazję do zapoznania się z planami rozwoju wydziału. Zapoznał ich z nimi Dziekan wydziału Techniki Morskiej, prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski, który podkreślił znaczenie przekazanej w darze centrali dla rozszerzania zakresu dydaktycznego prowadzonych przez katedrę zajęć.
Źródło: www.vtsclima.pl