Data rozpoczęcia
2016-10-19
Data zakończenia
2016-10-21
Miejsce
Poznań
Organizator
Systherm

Systherm: Certyfikaty dla personelu - Szkolenia f-gazowe

DLA KOGO : przeznaczone dla personelu zajmującego się serwisowaniem, instalacją, nadzorem  instalacji chłodniczej zawierającej fluorowane gazy cieplarniane.

OPIS :
Szkolenie uprawnia do zdobycia certyfikatu dla personelu kat. I, II – wykonującego prace w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Powyższe kategorie uprawniają do wykonywania następujących czynności :

KATEGORIA I – kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepłazawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemachodzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane

KATEGORIA II – kontrola szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepłazawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych orazzawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, bez ingerencji w układ chłodniczyodzysk, instalacja, konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;

CZAS TRWANIA : Szkolenie trwa 2 dni + 1 dzień EGZAMIN

CENA :  szkolenie – 1100 zł (zwolnione z vat) 
               egzamin –  400zł+23%vat

KARTA ZGŁOSZENIA F-GAZY IX-X