Data rozpoczęcia
2014-10-07
Data zakończenia
2014-10-07
Miejsce
Katowice

Systemy klimatyzacji VRF- zarządzanie pracą zaawansowanych systemów klimatyzacyjnych
Systemy klimatyzacyjne ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Variable Refrigerant Flow a zarządzanie pracą zaawansowanych systemów klimatyzacji - Szkolenie serwisowe

Godzina

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

9:00 – 9:15 Informacje o projekcie ECO AKADEMIA HVACR

9:15 – 10:30 Eko energia w przepisach unijnych (obowiązujące dyrektywy, rozporządzenia, przepisy)- czym jest ERP

10:30 – 10:45 I przerwa kawowa

10:45 – 12:15
*Typoszereg urządzeń
*Zasady poprawnego wykonanie instalacji chłodniczej
*Zasady poprawnego wykonanie instalacji elektrycznej
*Wyposażenie, akcesoria dodatkowe
*Dokumentacje i warunki gwarancji

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30
*Zasady montażu- lokalizacja
*Adresowanie systemu
*Funkcje systemu – lokalne i centralne sterowanie, komunikacja z zewnętrznymi i nadrzędnymi systemami zarządzania
*zarządzanie energią

14:30 – 14:45 II przerwa kawowa

14:45 – 15:30 Uruchomienie, serwis – ćwiczenia praktyczne z urządzeniami

15:30 – 16:15 Post test, ankieta, podsumowanie szkolenia

16:15 Zakończenie szkolenia