Firma Fluke prezentuje nowy system Fluke Connect™. Nowy system umożliwia przesyłanie zebranych danych z pomiarów za pomocą przyrządów diagnostycznych na smartfony i w "chmurę", ułatwia komunikację między członkami zespołu, zwiększa bezpieczeństwo oraz wydajność wykonywanej pracy.

System Fluke Connect™- najliczniejsza na świecie rodzina bezprzewodowych przyrządów
Fluke Connect™ to system bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych połączonych z aplikacją na smartfony. Umożliwia technikom serwisu, elektrykom i inżynierom utrzymania ruchu rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie danych wszystkim osobom w zespole. Zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i wyników pomiarów na ekranie smartfona pozwalając na przeglądanie obrazów, sprawdzanie raportów i wykrywanie trendów. Dzięki temu pomaga zespołowi wykonywać pracę szybciej i skuteczniej.

FlukeSystem obejmuje ponad 20 przyrządów Fluke połączonych bezprzewodowo (za pomocą technologii Bluetooth lub WiFi) oraz aplikację Fluke Connect™, która służy do dodawania pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud™. Dane te są wprowadzane bezpośrednio do bazy bez potrzeby ręcznego ich wpisywania. Można je przypisać do konkretnego urządzenia w celu przygotowania serwisowania i długoterminowej historii. Odczyty można udostępniać w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wideo rozmów ShareLive™ pozostałym osobom w zespole, znajdującym się w innym miejscu zakładu. Zlecenia razem z wynikami pomiarów można publikować za pośrednictwem aplikacji, aby osoby w zespole miały dokładny wgląd w zaistniały problem.

System obejmuje nowe oraz obecne już na rynku przyrządy, które mogą z nim współpracować po dodaniu bezprzewodowych kart SD Fluke Connect lub konektorów Fluke Connect.


FlukeW skład rodziny Fluke Connect wchodzą:

* Przyrządy diagnostyczne: bezprzewodowy multimetr Fluke Connect, moduły napięciowe i prądowe (AC i DC), moduł cęgowy oraz temperaturowy typu K.

* Kamery termowizyjne z serii Ti400/300/200 oraz serii Ti125/110/105/100 (w tym wersje „R” do diagnostyki budowlanej) – po dodaniu bezprzewodowej karty SD Fluke Connect


W najbliższym czasie do systemu dołączą multimetry cyfrowe Fluke 289 i 189, mierniki przemysłowe Fluke 789 oraz testery rezystancji izolacji Fluke 1550 i 1555. Wszystkie te przyrządy do współpracy z Fluke Connect wykorzystywać będą konektory FC umożliwiające im łączność bezprzewodową.

Aplikacja Fluke Connect jest dostępna bezpłatnie w Apple App Store a w Google Play Store będzie dostępna w połowie czerwca. Współpracuje z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS 7 lub wyższym oraz Android 4.4.x lub wyższym.Najważniejsze funkcje aplikacji Fluke Connect™ i ich zastosowanie:

* Rozmowy wideo ShareLive™. Udostępnianie pomiarów pozostałym osobom w zespole w czasie rzeczywistym.

* Pomiary AutoRecord™. Szybki zapis pomiarów i obrazów w telefonie i w chmurze.
Historia EquipmentLog™. Automatyczne skojarzenie pomiarów z urządzeniami, aby wszystkie dane historii były w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

* Wykresy TrendIt™. Tworzenie i wyświetlanie wykresów bezpośrednio w telefonie.

* Pamięć masowa Fluke Cloud™. Bezpieczny dostęp do zapisów w dowolnym czasie, w oparciu o najnowocześniejszy nadzór elektroniczny, wielopoziomowy system kontroli dostępu, wbudowane zapory i szyfrowane przechowanych danych.


System Fluke Connect™ umożliwia zbieranie i wyświetlanie na ekranie smartfona wyników pomiarów z 10 urządzeń jednocześnie. Komunikacja jest możliwa z odległości do 20 metrów (w zależności od otoczenia). Urządzenia łączą się za pomocą Bluetooth lub WiFi bezpośrednio ze sobą – nie jest wymagany dostęp do sieci bezprzewodowej. Aplikacja może być również obsługiwana na komputerach PC za pomocą przeglądarki internetowej.

FlukeFluke

Więcej informacji na temat Fluke Connect można znaleźć pod adresem: www.flukeconnect.pl