Data rozpoczęcia
2014-06-13
Data zakończenia
2014-06-14
Miejsce
Warszawa

Świadectwo Kwalifikacji
Fundacja PROZON organizuje 2-dniowe szkolenie na Świadectwo Kwalifikacji (zgodnie z ustawą o substancjach zubażających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dokonujących naprawy, montażu i serwisu urządzeń chłodniczych oraz obracających substancjami kontrolowanymi.

Po zdanym egzaminie, oprócz Świadectwa Kwalifikacji, uczestnicy otrzymają Zieloną Kartę.


Termin szkolenia:

13-14 czerwca 2014 r.


Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Pory 59 (siedziba firmy Air Products)


Koszt szkolenia:
890 zł + VAT


Cena zawiera 16 godz. wykładów i ćwiczeń praktycznych, egzamin, materiały szkoleniowe, lunch i napoje w przerwach.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo w załączniku. Program szkolenia jest zgodny z unijnymi wymaganiami ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową.

Termin zgłaszania uczestnictwa:

6 czerwca 2014

Zgłoszenia proszę kierować drogą e-mail na adres:
szkolenia@prozon.org.pl


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Aneta Krupińska (sprawy organizacyjne): 22 392 74 62Serdecznie zapraszamy,


Fundacja PROZON
Źródło: ''