Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy potrzebnej dla projektowania,wykonania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Uczestnikom studiów przekazywane są informacje o nowych rozwiązaniach w/w instalacji, omawiane są z nimi zagadnienia dotyczące projektowania tych instalacji i często popełnianych błędów przy ich projektowaniu i wykonawstwie oraz sprawy związane z oceną instalacji pod względem energetycznym.

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu europejskiego projektu „Master and Post Graduate Education...” w zakresie tematyki Studium.

Więcej w załączniku.
Źródło: ''