www.wentylacja.org.plStowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną, zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001 r. Wśród założycieli są przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy.
Prowadzona działalność obejmuje między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie zbiera informacje i wymienia doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym.
Celem SPW jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie oraz szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
ul. Ratuszowa 11, lok. 231
03-450 Warszawa
tel./fax (022) 619 64 60, 635 13 24
spw@wentylacja.org.pl
www.wentylacja.org.pl