Data rozpoczęcia
2014-01-29
Data zakończenia
2014-01-30
Miejsce
Poznań

Sprężarkowe Pompy Ciepła - Szkolenie modułowe
Kierowane do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin.

Realizacja szkoleń oparta jest o następujące normy i rozporządzenia:


* PN - EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu. (czerwiec 2003).
* PN - EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel.
* PN - EN 378 Część 1, 2, 3 i 4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Dz.U. nr 121, poz. 1263)

Cykl szkoleń prowadzony jest w systemie modułowym w zakresie następujących kategorii:


Kategoria A
- personel konserwacyjny (1 dzień)
Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy (2 dni)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują: zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, a po zdaniu egzaminów: Certyfikat kompetencji A lub B Świadectwo kwalifikacyjne z podstaw techniki chłodniczej/klimatyzacynej/pomp ciepła

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem technicznym zawodowym lub średnim, a także osoby z wykształceniem średnim ogólnym, posiadające co najmniej 1 rok praktyki w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Źródło: ''