Data rozpoczęcia
2014-01-14
Data zakończenia
2014-01-15
Miejsce
Gdańsk

Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie
Modułowy system szkoleń®
Moduł zasadniczy CH - 3
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie


Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + Test

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA


Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne (0,5 h) 8.30

1. Podział i zastosowanie sprężarek chłodniczych (1 h) 8.45 – 9.30

Kryteria podziału : wielkość, zasada działania, szczelność wobec otoczenia; agregatowanie sprężarek : części składowe agregatu, napędy, działanie; ogólne wymagania techniczne i ekonomiczne stawiane sprężarkom chłodniczym : zwartość budowy, trwałość i niezawodność, prostota
obsługi („serwisowalność”), głośność pracy; obszary zastosowania sprężarek w różnych dziedzinach chłodnictwa, ogólne trendy rozwojowe.

2. Charakterystyki sprężarek (2 h) 9.35 – 11.15

Wykresy i tablice wydajności chłodniczej i mocy napędowej sprężarek, zależność między wydajnością chłodniczą i masową sprężarki, podstawy regulacji wydajności, współpraca sprężarki z parownikiem i skraplaczem, ogólne zasady doboru silnika napędowego.

3. Sprężarki tłokowe (2 h) 11.20 – 13.00

Konstrukcja i zasada działania : układ cylinder – tłok – korbowód – wał wykorbiony, zawory, komory i kanały wewnętrzne, system smarny, układ regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany konstrukcyjne sprężarek tłokowych.

4. Sprężarki spiralne (1 h) 13.05 – 13.50

Sprężarki spiralne ( scroll ), sprężarki odśrodkowe : przegląd konstrukcji i zasada działania, systemy smarne, układy regulacji wydajności, szczelność, zastosowanie.

Przerwa obiadowa 13:50–14:50

5. Sprężarki śrubowe (2 h) 14.50 – 16.25


Konstrukcja i zasada działania : zespół śrub, komory i kanały wewnętrzne, system smarny, układ regulacji wydajności, szczelność sprężarki; odmiany konstrukcyjne sprężarek śrubowych.

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16.30

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA


6. Sprężarki tłokowe – zajęcia praktyczne (1 h) 8.30 – 9.15

Badanie jednostopniowej chłodniczej sprężarki tłokowej.

7. Zasady obsługi agregatów sprężarkowych (3 h) 9:20 – 11:50

Obsługa „ręczna” bezpośrednia : włączenie i wyłączenie ręczne sprężarki; odstawienie sprężarki na czas krótki i długi; konserwacja sprężarek; podstawowe czynności związane z utrzymywaniem sprawności ruchowej sprężarek : wymiana filtrów ssawnego i olejowego ( kryteria i zasady ), wymiana oleju ( kryteria i zasady ), szczelność sprężarek i obsługa dławnicy, specyfika obsługi sprężarek tłokowych i śrubowych, zasady bezpieczeństwa przy obsłudze sprężarek, przestrzeganie instrukcji producenta.

8. Diagnozowanie zaburzeń w pracy agregatów sprężarkowych (2 h) 12:00 – 13:35

Prawidłowe i nieprawidłowe parametry pracy sprężarki ( temperatury i ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej, temperatura i ciśnienie oleju ). Objawy nieprawidłowej pracy sprężarki ( oszronienie, stuki i inne efekty dźwiękowe ), przyczyny i skutki nieprawidłowych parametrów i nieprawidłowych objawów pracy sprężarki; wskazania dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz usuwanie zaburzeń w pracy. Wpływ zaburzeń w pracy sprężarki na wydajność chłodniczą i na pobór energii.

Przerwa obiadowa 13:35–14:30

9. Diagnozowanie zaburzeń w pracy agregatów sprężarkowych – cd. (1 h) 14:30 – 15:15


Zajęcia praktyczne:
Ocena pracy sprężarki tłokowej w oparciu o program symulacyjny SPRĘŻARKA.

10. Odczyt i wykorzystanie parametrów pracy sprężarek (1 h) 15:20 – 16:05


Przyrządy pomiarowe związane ze sprężarką : manometry, termometry; interpretacja odczytów z przyrządów na wykresie „p-h” i na wykresie charakterystyki sprężarki.

Zakończenie zajęć: 16.05

TEST PISEMNY ( wyboru – 20 pyt. ) - ( 16.15 – 17.00 )

UWAGA : 1. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik „Technika Chłodnicza - Tom 2” oraz Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie modułu zasadniczego CH-3 „Modułowego systemu szkoleń”.
2. Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii A, B i C.