Data rozpoczęcia
2008-11-22
Data zakończenia
2008-11-22

19-22.11.2008r., Hamburg, Niemcy

Specjalistyczne Targi Techniki Elektrycznej, Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji GET Nord
W dniach 19-22.11.2008 w Hamburgu odbędzie się pierwsza edycja Specjalistycznych Targów Techniki Elektrycznej, Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji GET Nord.

Targi GET Nord to impreza wystawiennicza, której nowatorska koncepcja powstała z połączenia dwóch cieszących się już uznaniem wśród fachowców z branży imprez targowych: Specjalistycznych Targów Techniki Elektrycznej, Oświetlenia i Techniki Informacyjnej NordElektro oraz Specjalistycznych Targów Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacyjnej SHK.

Połączenie obu imprez jest odpowiedzią na wymagania i potrzeby nowoczesnego i silnie rozwijającego się rynku techniki dla budynków, oczekującego targów, które prezentowałyby pełen przekrój możliwości zastosowania materiałów i technik do wykończenia budynków i jednocześnie obejmowałyby Know-how wykraczające poza jedną branżę.

Z godnie z tą koncepcją targi GET Nord zgromadzą pod jednym dachem oferty wystawców z dziedziny m.in. energii, klimatyzacji, techniki sanitarnej i oświetlenia, co stworzy firmom biorącym udział w targach atrakcyjną platformę wymiany informacji i wiedzy o aktualnych trendach i innowacyjnych rozwiązaniach (np.: dotyczących inteligentnych technologii), a klientom ułatwi wybór oferty, która najlepiej spełnia ich potrzeby.

Zakres tematyczny targów obejmuje:
- technikę dla budynków (m.in. automatyzację budynków, techniki pomiaru, sterowania i regulacji, systemy kierowania i wizualizacji, systemy bezpieczeństwa i nadzoru)
- technikę elektryczną i sanitarną
- technikę grzewczą
- systemy energii odnawialnej i akcesoria
- technikę oświetleniową
- klimatyzację, chłodnictwo, wentylację
- pompy i technikę napędową
- technikę blacharską (m.in. metalowe pokrycie dachów, fasad, rynny, izolację cieplną i dźwiękochłonną, odgromniki)
- narzędzia i wyposażenie firm wykonawczych (m.in. narzędzia i systemy pomiarowe i kontrolne, systemy składowania i montażu, narzędzia i wyposażenie warsztatów pracy)
- usługi m.in. projektowanie i dokumentację, rozwiązania informatyczne, instytucje, związki, organizacje branżowe, przedsiębiorstwa zaopatrujące w energię, wydawnictwa i literaturę branżową.

Grupę zwiedzających targi stanowią specjaliści decydujący o podejmowaniu decyzji inwestycyjnych z różnych dziedzin przemysłu, rzemiosła i usług, m.in. architekci i inżynierzy, firmy finansujące oraz wykonujące budowę, usługodawcy, firmy dostarczające energię, firmy handlowe i dystrybutorzy, firmy rzemieślnicze zajmujące się instalacjami elektrycznymi, techniką sanitarną, grzewczą, klimatyzacją i wentylacją, budową pieców i montażem odgromników, przedstawiciele hoteli, centrów fitness, szpitali, przedstawiciele władz i urzędów budowy, wodociągów, towarzystwa zajmujące się budową mieszkań, uniwersytety i szkoły wyższe i zawodowe itd.

Przybędą oni na targi nie tylko w celu poznania aktualnych trendów w branży i najnowszych rozwiązań technologicznych, ale również aby znaleźć rozwiązania, które spełnią obecne oczekiwania klientów wobec nowoczesnej techniki dla budynków, dotyczące w szczególności zmniejszenia i optymalizacji zużycia energii w budynkach, a także poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia jeszcze lepszego komfortu.

W skutecznej realizacji nowej koncepcji targów i zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego organizatora targów GET Nord, czyli Targi Hamburskie wspierają partnerzy: BDH - Niemiecki Związek Przemysłowy Techniki Budynków, Energii i Środowiska, dziewięć północnoniemieckich związków cechowych rzemiosła SHK i elektrycznego, DG Haustechnik - Niemiecki Związek Hurtowników Branży Techniki dla Budynków, ZVEI - Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego, BDA - Związek Niemieckich Architektów.

Więcej informacji na temat targów uzyskają Państwo w Przedstawicielstwie Targów Hamburskich w Polsce - tel: (22) 620 72 98, 620 71 98, E-mail: karas@eurotargi.com, kuzminska@eurotargi.com.