Data rozpoczęcia
2014-09-03
Data zakończenia
2014-09-03
Miejsce
Gdańsk

Serwis - Odzysk energii w centralach wentylacyjnych
Godzina

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

9:00 – 9:15 Informacje o projekcie ECO AKADEMIA HVACR

9:15 – 10:30 Eko energia w przepisach unijnych (obowiązujące dyrektywy, rozporządzenia, przepisy)

10:30 – 10:45 I przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Zagadnienia teorii wentylacji i klimatyzacji związane z odzyskiem energii
* normy higieniczne z zakresu wentylacji
* wyznaczniki jakości central wentylacyjnych
* przemiany termodynamiczne: praca nagrzewnicy, chłodnicy, nawilżacza, wymienników odzysku ciepła
* sposoby odzysku energii w centralach wentylacyjnych
* typoszereg i rodzaje wykonania central wentylacyjnych

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Montaż central wentylacyjnych
* wyposażenie dodatkowe
* regulacja wymienników
* automatyka, sterowanie i optymalizacja pracy centrali

14:30 – 14:45 II przerwa kawowa

14:45 – 15:30 Rozruch i serwis central wentylacyjnych

15:30 – 16:15 Post test, ankieta, podsumowanie szkolenia

16:15 Zakończenie szkolenia