Ruszyła właśnie 5.edycja Akademii Danfoss. Aby otrzymać stypendium w wysokości 5.000 zł, gwarantowane praktyki w firmie Danfoss Poland oraz roczną opiekę mentorską eksperta Danfoss, wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres rekrutacja@danfoss.pl

Ruszyła 5. edycja Akademii Danfoss-rozpocznij swoją karierę z Danfoss.

Aby wziąć udział w Programie należy:

 1. być studentem kierunku technicznego lub humanistycznego uczelni z województwa mazowieckiego lub pomorskiego;
 2. angażować się w dodatkową działalność uniwersytecką lub pozauniwersytecką
 3. osiągać dobre wyniki w nauce
 4. mieć pomysł na swoją przyszłość
 5. mieć chęci na dobry start w życie zawodowe

Jeśli spełniasz powyższe warunki zgłoś swoją kandydaturę na rekrutacja@danfoss.pl

Wystarcz, że wyślesz swoje CV z listem motywacyjnym do 8 kwietnia 2015r. i przekonasz komisję rekrutacyjną w kolejnych etapach programy, że to właśnie Ciebie szukają.

Dowiedz się więcej przychodząc na spotkania na Wydziale Politechniki Warszawskiej lub Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowo szczegóły na stronach Biur Karier PW i PG oraz na www.danfoss.pl/akademia

 

 

Zasady uczestnictwa w Programie oraz kryteria wyboru: 

I Etap (czas trwania: do 8 kwietnia 2015) zbieranie aplikacji studentów.

Kryteria wyboru: 

 • Wysokość średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego 
 • Ocena dodatkowych osiągnięć kandydata (w oparciu o dane z CV) pod względem dodatkowych zajęć, przedsięwzięć lub zainteresowań
 • Argumentacja zaprezentowana w liście motywacyjnym  II Etap (czas trwania: 9 kwietnia – 30 kwietnia 2015) rozmowy rekrutacyjne z kandydatami. Etap II zostanie zakończony wyłonieniem 12 kandydatów (półfinalistów), którzy zakwalifikują się do III Etapu.

Kryteria wyboru: 

 • Znajomość języka angielskiego 
 • Ocena zaprezentowania się kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
 • Przedstawienie pomysłu na własny rozwój – w formie projektu oczekiwanej od Danfoss opieki mentorskiej  Wyłonieni półfinaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani do II etapu rekrutacji na płatne praktyki w Danfoss Poland Sp. z o.o. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland Sp. z o.o.    

III Etap (czas trwania: maj 2015) prezentacje każdego z 12 kandydatów przed Komisją Rekrutacyjną, pokazujące pomysł danego kandydata na rozwiązanie studium przypadku - ”case study” zadanego przez osobę rekrutującą. Etap III zostnie zakończony wyłonieniem 6 finalistów.

Kryteria wyboru: 

 • Kreatywność i innowacyjność zaproponowanego rozwiązania 
 • Realność zaproponowanego rozwiązania studium przypadku, tj. czy realne jest jego wdrożenie? 
 • Poziom formalny oraz merytoryczny prezentacji, w tym umiejętność przedstawienia zagadnienia w ciekawy sposób  


Wyłonieni finaliści w ramach nagrody zostają zakwalifikowani na płatne praktyki w Danfoss Poland Sp. z o.o. Praktyki odbywają się w ramach Programu Praktyk Letnich prowadzonego w Danfoss Poland Sp. z o.o.  


IV Etap (czas trwania: maj - czerwiec 2015) Finałowe głosowanie Komisji Rekrutacyjnej na podstawie multimedialnego CV przygotowanego przez kandydata oraz profilu kandydata opracowanego na podstawie dokumentów przygotowanych we wcześniejszych etapach programu. Etap IV zostanie zakończony wyborem 3 laureatów, którzy otrzymają główną nagrodę. 

Kryteria wyboru: 

 • Poziom zaprezentowania się kandydata w multimedialnym CV (przygotowanym przez niego na potrzeby IV etapu programu) 
 • Ocena dotychczasowych dokonań studenckich i zawodowych, w tym skuteczności realizacji dotychczasowych projektów/przedsięwzięć 
 • Spójność dotychczasowej i planowanej ścieżki rozwoju kandydata

  

V Etap (czas trwania: czerwiec 2015) Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród przez opiekuna praktyki.
UWAGA: Odbycie minimum miesięcznej praktyki jest obowiązkowe dla Laureatów.