Wymogi p.poż dla przegród pomieszczeń kotłowni

Wymogi p.poż odnośnie odporności i izolacyjności ogniowej przegród wydzielających pomieszczenia kotłowni, magazynu oleju, składu opału i żużlowni według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami

Komentarze: 0

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu

Komentarze: 0

Dobór wielkości kryzy

Dobór wielkości kryz dławiących dla przewodów powietrznych, wodnych i parowych.

Komentarze: 1

Własności paliw stałych

Parametry różnych paliw stałych: wartość opałowa, gęstość, zawartość dwutlenku węgla w spalinach, ilość spalin.

Komentarze: 0

Temperatury powietrza w pomieszczeniach

Normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Komentarze: 0

Tabela właściwości paliw gazowych

Tabela z właściwościami gazu ziemnego, propanu technicznego, mieszaniny propan-butan - skład, własności, parametry spalania, skład spalin

Komentarze: 0