Próby ewakuacji jako konieczny czynnik bezpieczeństwa budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest funkcją wielu powiązanych ze sobą zmiennych. Obiekt można uznać za bezpieczny nie tylko wtedy, gdy ma odpowiednie, przewidziane stosowanymi przepisami techniczne rozwiązania ochronne, lecz także, a...

Komentarze: 0