Po raz kolejny TIWS odbyły się w Targach Kielce w dniach 18-20 września. Jest to jedna z największych imprez branżowych w południowo-wschodniej Polsce. W jednym miejscu impreza zebrała 50 wystawców. Gościliśmy w swym kraju, nie tylko polskich przedstawicieli, ale także z Francji, Belgii, Niemiec, Włoch oraz Słowacji.

Profesjonalnie o branży wodno – ściekowej czyli podsumowanie VI Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji
Wystawa skierowana była do branż wodociągowo – kanalizacyjnych, a także firm zajmujących się infrastrukturą dotyczącą uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Swoje oferty przedstawiali dostawcy aparatury, maszyn, materiałów a także urządzeń i sprzętu specjalistycznego.

Podczas imprezy miały miejsce bezpłatne konsultacje z zagadnień prawnych branży wodno – kanalizacyjnej zorganizowane przez Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, na wszystkie pytania zwiedzających odpowiadał, między innymi mec. Łukasz Ciszewski reprezentujący Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy oraz mec. Tymoteusz Płonka. Ponadto na stoisku firmy Nentech do dyspozycji zwiedzających był również dr inż. Łukasz Weber, który udzielał bezpłatnych konsultacji z zakresu uzdatniania wody.

TIWS przebiegł pod znakiem profesjonalnych konferencji i spotkań. Wszyscy zainteresowani zagadnieniami branżowymi, mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnej konferencji, pod hasłem – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków –aktualny stan realizowanych inwestycji i przegląd stosowanych technologii. Straty wody- korzyści z monitorowania”. Poruszane były kwestie dotyczące racjonalnej gospodarki wody (straty wody) oraz indywidualnego sposobu zagospodarowania ścieków komunalnych.

Na kolejną edycję zapraszamy od 8 do 10 września 2014 r.!

TIWSTIWS