F-gazy – nowa rzeczywistość

Niezmiennie w chłodnictwie i klimatyzacji istotną rolę odgrywają fluorowane czynniki chłodnicze.

Komentarze: 1

ErP a etykiety energetyczne w pytaniach i odpowiedziach.

26 września 2015 roku weszła w życie Dyrektywa ErP dotycząca etykietowania produktów związanych z energią oraz ekoprojektu. Oprócz tego, że producenci nie będą odtąd dostarczać na rynki UE klasycznych urządzeń techniki grzewczej – w...

Komentarze: 0

Pompy ciepła i solary z dofinansowaniem – zmiany w Prosumencie.

Działający od pierwszego kwartału 2014 roku program Prosument cieszy się ogromną popularnością. Do tej pory, aby skorzystać z dofinansowania, trzeba było zdecydować się na jednoczesną instalację urządzeń produkujących ciepło oraz...

Komentarze: 0

Instalacja OZE - korzystniejsze dofinansowanie.

Od 1 sierpnia 2015 r. osoby starające się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE z programu NFOŚiGW Prosument, nie muszą łączyć produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej. To korzystna zmiana w programie,...

Komentarze: 0