Prawo budowlane - aplikacja.

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku w dwóch wersjach: 1) PB2013: stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.; 2) PB2014: stan prawny na dzień 31 grudnia 2014r. + przepisy wchodzące w...

Komentarze: 0

Nadchodzące modyfikacje dla pomp ciepła SCOP

Nad nowelizacją wytycznej VDI 4650, która przyczyni się do obliczania przybliżonych rocznych wartości dotyczących skuteczności pomp ciepła SCOP, 2 grudnia 2014 roku dyskutowali eksperci. W Düsseldorfie przedstawiono zmiany wraz z nowymi...

Komentarze: 0

Budowa domu coraz łatwiejsza

Uchwalona 15 stycznia nowelizacja Prawa Budowlanego znosi pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych, jeśli ich budowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów. Dzięki nowelizacji również szybciej otrzyma się zgodę na użytkowanie.

Komentarze: 1

SZWO i F-gazy - przyjęcie projektu ustawy

W dniu wczorajszym, tj 13 stycznia 2015, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Przepisy zostały zaproponowane ze względu na poważny problem...

Komentarze: 0

Program prosument – czyli jak zarabiać na energii?

Czy możliwe jest aby energia, zasilająca nasz dom była darmowa, a nawet przynosiła zysk? Odpowiedzią jest program PROSUMENT, uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Komentarze: 0

Certyfikat energetyczny - nowelizacja prawa budowlanego

Unia zobowiązała nas do potwierdzania certyfikatami, że polskie budynki nie tracą za dużo ciepła. Ustawa wprowadzająca świadectwa energetyczne wreszcie jest, jednak brak do niej przepisów wykonawczych. Brak świadectwa, już od przyszłego...

Komentarze: 0

Dlaczego dom z certyfikatem jest lepszy?

Jako jedną z ostatnich ustaw w V kadencji, Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo budowlane wdrażającą zapisy europejskiej Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej...

Komentarze: 0