Suplement do Dyrektywy 2010/31/EU

Metodologia obliczania, optymalnych pod względem kosztów, poziomów minimalnych wymagań wydajności energetycznej budynków.

Komentarze: 0

Najważniejsze zmiany w podatkach na 2012

Z początkiem roku zaczną obowiązywać nowelizacje ustaw prawa podatkowego i prawa pracy uchwalone jeszcze w 2011, większość z nich od 1 stycznia 2012. Niektóre zmiany bez wątpienia ucieszą pracodawców i pracowników, jak w przypadku tzw....

Komentarze: 0

Porozumienie ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Polska prezydencja z zadowoleniem przyjęła pozytywną decyzję podjętą przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) dotyczącą akceptacji wyniku czwartego trilogu - spotkania między Radą a Parlamentem Europejskim, z udziałem Komisji...

Komentarze: 0

Zielone budownictwo wobec barier prawnych

Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek będzie musiał spełniać określone w dyrektywie 2010/31/UE normy dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej. Inwestorzy budowlani muszą już dziś uwzględnić w swoich planach rozwiązania...

Komentarze: 0

110 mln ze Szwajcarii na OZE

Szwajcaria przekaże 110 mln franków na OZE w Polsce - komentarz Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG).

Komentarze: 0