Ewidencja i sprawozdania SZWO za 2010 - do 28.02.2011

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o SZWO, istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych oraz przekazania raportu z ewidencji do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu. Termin przekazania do BOWOiK sprawozdania za rok 2010...

Komentarze: 0

PESEL na fakturze a VAT za materiały budowlane

Wraz z nowym rokiem 2011 przysłowiowy Kowalski w kontaktach z administracją podatkową będzie posługiwał się wyłącznie numerem PESEL. Zasadniczym celem Ministerstwa Finansów jest uproszczenie komunikacji z administracją podatkową, stąd...

Komentarze: 0

Śmieciowa rewolucja. Koniec dzikich wysypisk

Koniec dzikich wysypisk w lasach i przy drogach. Początek segregacji odpadów! Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zakłada on przejęcie...

Komentarze: 0

Święto Trzech Króli - wolne od pracy

24 września 2010 r. Sejm RP podjął decyzję: 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, będzie dniem wolnym od pracy. Jednocześnie z Kodeksu usunięto przepis o odbieraniu dnia wolnego za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy.

Komentarze: 0

Zmiany w EPBD

O unijnej dyrektywie EPBD, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, znowu głośno, a to za sprawą ostatnio przyjętych do niej zmian. Jak wiadomo problem nadmiernego zużywania energii przez budynki od kilkunastu lat leży w obszarze...

Komentarze: 0