Większość uczestników rynku instalacyjno-grzewczego jest zdania, że II kwartał dla branży był nieco słabszy niż rok temu. Przypomnijmy, że rok temu sprzedaż urządzeń grzewczych w II kwartale stała także na znacznie niższym poziomie. Niemniej jednak, w tym roku nie brakowało także opinii o wzrostach sprzedaży w podsumowywanym kwartale. Można mówić o zjawisku polaryzacji skrajnych opinii, przy czym tych negatywnych było nieco więcej.

Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego  w II kwartale 2014 r.
To może być także odzwierciedlenie aktualnej sytuacji i tendencji panujących w gospodarce. Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce w końcu czerwca 2014 ukształtowała się na poziomie o 2,1 % wyższym niż w czerwcu ubiegłego roku i o 0,4% wyższym niż w maju. W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu. W większości z nich wzrost ten był jednak wolniejszy od notowanego przed miesiącem. Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. o 8,0% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 18,3% w czerwcu ub. roku) i o 16,9% wyższa w porównaniu z majem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 8,7% niż w w czerwcu 2013 roku i o 2,7% w porównaniu z majem br. W pierwszym półroczu br. produkcja budowlano-montażowa była o 9,8% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 21,5%.

Źródło: ''