Data rozpoczęcia
2017-06-21
Data zakończenia
2017-06-21
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

Szkolenie skierowane dla osób rozpoczynających doświadczenie z branżą chłodniczą.

Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji

Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

  • Wykład: podstawy termodynamiki w chłodnictwie, zasada działania, obieg czynnika w urządzeniu, jednostki, identyfikacja stanu czynnika w poszczególnych częściach instalacji, problemy podczas eksploatacji
  • Wykład: elementy składowe (sprężarka, skraplacz, parownik (rodzaje), element rozprężny (rodzaje))
  • Wykład: czynności serwisowe, podział urządzeń, montaż urządzenia, napełnienie instalacji, procedura uruchomienie urządzenia, sprawdzenie parametrów pracy, prowadzanie rurociągów, metody odzysku czynnika chłodniczegoĆwiczenia tablicowe

Zajęcia praktyczne:

  • pomiary elektryczne sprężarki,
  • omówienie budowy i pracy sprężarki, elementów składowych i automatyki, obsługa manometru, pomiar przegrzania i dochłodzenia, problemy eksploatacyjne, napełnianie i odzysk.


Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. 

Tok postępowania zalecany dla zainteresowanych szkoleniem:

1 Pobierz i wypełnij formularz ze strony www.coch.pl
2 W rubryce „termin” wpisz pasujący Ci zakres czasowy w którym preferowałbyś odbycie  szkolenia.Ustalony termin będzie kompromisem pomiędzy proponowanymi przez uczestników terminami.3 Odeślij wypełniony formularz na adres  szkolenia@coch.pl


Jak płacić za szkolenie:
Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia
Płatność brutto dokonujemy na konto: Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 KRAKÓW
SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
W tytule przelewu podać:
Szkolenie z podstaw chłodnictwa oraz termin szkolenia, dane firmy i ilość osób.

 

Dane kontaktowe: 
Andrzej Chmaj 667-600-732
Aleksandra Handzlik 797-129-505
szkolenia@coch.pl