Data rozpoczęcia
2015-05-15
Data zakończenia
2015-05-15
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Obsługa serwisowa instalacji freonowych pomp ciepła w praktyce – szkolenie praktyczne.

Uczestnicy w ramach szkolenia uzyskują wiedzę z następującego zakresu:

 • wybrane zagadnienia z termodynamiki
 • czynniki chłodnicze – właściwości, rodzaje
 • sprężarkowe pompy ciepła
 • zasada działania układów chłodniczych
 • straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła i rzeczywisty współczynnik wydajności
 • źródła ciepła niskotemperaturowego i sposoby jego pozyskiwania
 • elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła
 • wymienniki ciepła (skraplacze, parowniki, wpływ wymienników ciepła na działanie pomp ciepła)
 • urządzenia regulacyjne i sterujące, zawory rozprężne, presostaty i termostaty, urządzeniaCzęść praktyczna obejmuje m.in. poniższą problematykę :

 • pomiary parametrów działania
 • ocena parametrów pracy za pomocą diagnostyki przeprowadzonej z poziomu regulatora Vitotronic
 • analiza pracy układów chłodniczych, wykrywanie usterek
 • symulacja zmian parametrów dolnego i górnego źródła ciepła - wpływ na wydajność pompy ciepła
 • sprężarki z ekonomizerem (cykl EVI w Vitocal 350-A) - analiza pracy, zalety cyklu EVI
 • praktyczne wykonanie próby szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
 • sporządzenie protokołu z ciśnieniowej próby szczelności
 • praktyczne wykonanie próżni i suszenie instalacji
 • uruchomienie i pomiary parametrów pracy urządzenia Vitocal 200-S

Szkolenie dwudniowe składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie jednodniowe pt. "Obsługa serwisowa instalacji freonowych pomp ciepła w praktyce - szkolenie praktyczne" realizowane jest w formie zajęć praktycznych na stanowiskach szkoleniowych z pompami ciepła Vitocal 200-S, Vitocal 350-A, Vitocal 161-A.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
 
Szkolenie odbywa się na terenie Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie i prowadzone jest przez doświadczony personel.
 
Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Koszt szkolenia: 500 zł netto (szkolenie)
 
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zapisy na szkolenie:
tel: 12-637-09-33 w. 231, 212
e-mail:szkolenia@coch.pl  oraz na  www.viessmann-szkolenia.pl