Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy współpracy Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza w maju 2008 do Warszawy na Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie".
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej

przy współpracy

Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

zaprasza na
Konferencję Naukowo-Techniczną
Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie


28 maja 2008 r.
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20
Bogata tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
· Światowe trendy w projektowaniu systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
· Nowoczesne rozwiązania w urządzeniach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
· Gospodarka energią cieplną i chłodniczą w budynku
· Wentylacja w oddymianiu budynków
· Wymagania i środki zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w obiektach komfortowych i przemysłowych
· Problemy techniczne i proceduralne przy przekazywaniu instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych do eksploatacji
· Warunki eksploatacji instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
· Instalacje klimatyzacyjne i grzewcze w budynku inteligentnym
· Komfort cieplny i jakość powietrza w pomieszczeniach
· Niekonwencjonalne źródła energii i ciepła w systemach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
· Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków.
Komitet Naukowy:
· Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – Politechnika Poznańska
· Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek – Politechnika Śląska
· Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński – Politechnika Warszawska
· Prof. dr hab. inż. Halina Koczyk – Politechnika Poznańska
· Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska
· Prof. dr inż. Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
· Prof. dr hab. inż. Marian Nantka – Politechnika Śląska
· Dr hab. inż. Marian Hopkowicz – Prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej
· Dr hab. inż. Marian Rosiński – Prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
· Dr hab. inż. Witold Chmielnicki – Prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
· Dr hab. inż. Bernard Zawada – Prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
Komitet Organizacyjny:
· Dr inż. Piotr Bartkiewicz - Przewodniczący
· Dr inż. Lucjan Furtak
· Dr inż. Jacek Hendiger
· Dr inż. Paweł Kędzierski
· Dr inż. Piotr Ziętek
· Mgr inż. Marta Chludzińska
· Mgr inż. Zenon Spik
Strona internetowa Konferencji: www.is.pw.edu.pl/konf-klim