Unikalna jakość oraz indywidualność rozwiązań produkcji jest znakiem rozpoznawczym produktów Klingenburg International. Dzięki własnemu ośrodkowi badawczo-wdrożeniowemu firma ustanawia nowe standardy. W ofercie pojawiły się nowe opcje w konstrukcji nawilżaczy wysokociśnieniowych typu CERTO produkowanych przez Klingenburg.

Nowe możliwości nawilżaczy CERTO firmy Klingenburg International


Wysokociśnieniowe adiabatyczne nawilżacze powietrza CERTO charakteryzują się najwyższym standardem technicznym, niezawodnością i bezpieczeństwem. Urządzenie działa na zasadzie wysokociśnieniowego rozpylania wody. Całość konstrukcji uwzględnia wymagania higieniczne dla pracy w systemach HVAC bez użycia środków chemicznych.

Stopień nawilżenia powietrza regulowany jest poprzez zmianę strumienia dostarczanej wody. Zespół pompy oraz regulator został specjalnie skonstruowany na potrzeby pracy nawilżacza wysokociśnieniowego. CERTO zapewnia najwyższy stopień odparowania i małe straty ciśnienia. Jest to wynik intensywnych badań wyrobu w centrum badawczym Klingenburg.

Firma Klingenburg International rozszerzyła opcje dla nawilżaczy powietrza typu CERTO o:

Aglomerator:
W celu zabezpieczenia wolnego od kondensatu przepływu powietrza za nawilżaczem, wprowadzono możliwość montażu separatora wilgoci, dzięki niemu wydatnie zmniejsza się ilość wody odpadowej w układzie nawilżania z poziomu ~10% do 0,5%.

Rozszerzone sterowanie:
Utrzymanie optymalnego zakresu ciśnień 110-130bar w układzie zraszania ze względu na zmianę parametrów powietrza nawiewanego, istnieje możliwość zastosowania rozszerzonego sterowania w niezależnych układach zraszania skorelowanych z jednym zespołem pompowym.

Zastosowanie w/w opcji, przy niewielkim wzroście ceny, daje następujące korzyści:

- mniejsza ilość wody odpadowej
- mniejsze zużycie wody procesowej
- mniejsze stację uzdatniania wody
- mniejszy zespół pompowy
- mniejsze zużycie prądu przez zespół pompowyDowiedz się więcej
www.klingenburg.pl
www.nawilzaczepowietrza.eu