Data rozpoczęcia
2019-06-28
Data zakończenia
2019-06-28
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Dozoru Technicznego, osoby wykonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy.

Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

Zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w powyższym zakresie wydawane są zgodnie z:
Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Egzaminy dla napełniaczy przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego.

Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom Dział Szkoleń COCH utworzył szkolenie przygotowujące do egzaminu dla napełniaczy, umożliwiające uzyskanie uprawnień w tym zakresie.

Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Cena: 
szkolenie: 350 zł netto (250 zł netto dla obecnych i byłych uczestników szkoleń F-gazowych), 
egzamin: 250 zł netto

Aby wziąc udział w szkoleniu:

  1. Pobierz formularz
  2. Uzupełnij formularz i odeślij go na adres e-mail: szkolenia@coch.pl


Dane kontaktowe:
Andrzej Chmaj, 
tel.: 667-600-732
e-mail: szkolenia@coch.pl

 

Uzyskaj więcej informacji na temat szkolenia