Data rozpoczęcia
2016-10-13
Data zakończenia
2016-10-13
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Metalko

Szkolenie przeznaczone jest dla: osób, które chcą nabyć nowe umiejętności praktyczne w zakresie montażu instalacji wentylacyjnych.

Monter instalacji wentylacyjnych

Tematyka szkolenia:

 1. Rysunek techniczny – zapoznanie się z zasadami prawidłowego odczytania rysunku, wyjaśnienie zapisów i symboli występujących w projekcie.
 2. Ogólne przepisy BHP i Ppoż – wyjaśnienie ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa podczas montażu, wykaz środków indywidualnych niezbędnych do bezpiecznego wykonywania obowiązków, zachowanie się w sytuacjach ekstremalnych.
 3. Montaż przewodów i urządzeń – przedstawienie uczestnikom wytycznych odnośnie montażu przewodów oraz urządzeń (wentylatory, centrale wentylacyjne) w celu prawidłowej pracy oraz możliwości serwisowania układu. Wskazanie grubości izolacji stosowanych na poszczególnych odcinkach instalacji.
 4. Zamocowanie rur i kanałów wentylacyjnych – zwrócenie uwagi na prawidłowe zamocowanie kanałów okrągłych oraz prostokątnych ze względu na naprężenia występujące w czasie pracy instalacji.
 5. Sprawdzanie szczelności elementów i połączeń – ocena prawidłowości zamontowanych uszczelek między kanałami prostokątnymi, jak również sprawdzenie jakości połączeń klejonych w przewodach okrągłych.
 6. Materiały wykorzystywane do pracy – wskazanie uczestnikom z jakimi materiałami można się spotkać podczas montażu instalacji wentylacji i ewentualne zagrożenia z tym związane. 
 7. Ocena pracy instalacji – sprawdzenie ewentualnych szumów w instalacji i z czego one wynikają, wyregulowanie instalacji na przepustnicach powietrza.
 8. Systemy odzysku ciepła – wyjaśnienie uczestnikom istoty odzysku ciepła. Objaśnienie wymienników ciepła krzyżowych, obrotowych oraz glikolowych.
 9. Zajęcia praktyczne – wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce np. wykonanie prawidłowego połączenia między przewodami z użyciem odpowiednich urządzeń.


Organizacja szkolenia:

 • Miejsce szkolenia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
 • Czas trwania kursu: 1 dzień – 10 godzin
 • Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej karcie zgłoszenia na fax. 52 374 73 87
 • e-mail:  magdalena.firgolska@metalko.com.pl
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  504 241 764
 • Koordynator szkolenia:  Magdalena Firgolska