Data rozpoczęcia
2016-02-25
Data zakończenia
2016-02-25
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Monter instalacji wentylacyjnych

Szkolenie przeznaczone jest dla:
- osób, które chcą nabyć nowe umiejętności praktyczne w zakresie montażu instalacji wentylacyjnych

Tematyka szkolenia:

1.    Rysunek techniczny – zapoznanie się z zasadami prawidłowego odczytania rysunku, wyjaśnienie zapisów i symboli występujących w projekcie.
2.    Ogólne przepisy BHP i Ppoż – wyjaśnienie ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa podczas montażu, wykaz środków indywidualnych niezbędnych do bezpiecznego wykonywania obowiązków, zachowanie się w sytuacjach ekstremalnych.
3.    Montaż przewodów i urządzeń – przedstawienie uczestnikom wytycznych odnośnie montażu przewodów oraz urządzeń (wentylatory, centrale wentylacyjne) w celu prawidłowej pracy oraz możliwości serwisowania układu. Wskazanie grubości izolacji stosowanych na poszczególnych odcinkach instalacji.
4.    Zamocowanie rur i kanałów wentylacyjnych – zwrócenie uwagi na prawidłowe zamocowanie kanałów okrągłych oraz prostokątnych ze względu na naprężenia występujące w czasie pracy instalacji.
5.    Sprawdzanie szczelności elementów i połączeń – ocena prawidłowości zamontowanych uszczelek między kanałami prostokątnymi, jak również sprawdzenie jakości połączeń klejonych w przewodach okrągłych.
6.    Materiały wykorzystywane do pracy – wskazanie uczestnikom z jakimi materiałami można się spotkać podczas montażu instalacji wentylacji i ewentualne zagrożenia z tym związane. 
7.    Ocena pracy instalacji – sprawdzenie ewentualnych szumów w instalacji i z czego one wynikają, wyregulowanie instalacji na przepustnicach powietrza.
8.    Systemy odzysku ciepła – wyjaśnienie uczestnikom istoty odzysku ciepła. Objaśnienie wymienników ciepła krzyżowych, obrotowych oraz glikolowych.
9.    Zajęcia praktyczne – wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce np. wykonanie prawidłowego połączenia między przewodami z użyciem odpowiednich urządzeń.

Organizacja szkolenia:
Miejsce szkolenia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Czas trwania kursu: 1 dzień – 10 godzin
Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej karcie zgłoszenia na fax. 52 374 73 87
e-mail:  magdalena.firgolska@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  504 241 764504 241 764
Koordynator szkolenia:  Magdalena Firgolska